แบบสอบถามประกันชีวิต

[[[["field20","equal_to","\u0e21\u0e35"]],[["show_fields","field21"]],"and"],[[["field21","contains","\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46"]],[["show_fields","field24"]],"and"]]
1 Step 1
ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ/ตำแหน่ง
รหัสสาขา
เบอร์มือถือ
ชื่อ Facebook
เพศ
อายุปี
สถานภาพ
จำนวนบุตรคน
รายได้ต่อเดือนบาท
หากท่านมีความต้องการเก็บเงินก้อนไว้เป็นเงินสำรอง ท่านต้องการเก็บเงินเป็นจำนวนเท่าใด
หากท่านต้องการออมเงิน ท่านสามารถออมเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือน
ปัจจุบันท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่
กรณีมีประกัน ระบุบริษัท
ระบุบริษัท
หากท่านตัดสินใจทำประกันชีวิต เหตุผลหลักในการตัดสินใจของท่านคือเลือก 1 ข้อ
ท่านทราบและเข้าใจการทำประกันชีวิตดีแล้ว ท่านสนใจโครงการอะไรบ้าง
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder